ASSOCIATION D'ETUDIANTS SLOVAQUES A GENEVE

Pavillon slovaque
Pavillon Slovaque

Asociácia | Štúdium | Ubytovanie | Práca | Zdravie | Cestovanie | Kontakt

 

Ubytovanie

Od roku 2002 pretrváva v Ženeve kríza v oblasti nehnuteľností a táto situácia sťažuje hľadanie ubytovania. Preto sa odporúča študentom zabezpečiť si ubytovanie ešte pred príchodom do Ženevy.

Ženevská univerzita

Bureau des logements et restaurants universitaires prenajíma izby, jednoizbové byty alebo byty pre ľ-č osoby v budovách, ktorých je správcom. Ubytovanie je výnimočne rezervované pre študentov imatrikulovaných na Ženevskej univerzite. Je potrebné vyplniť formulár na zápis. Zápis je platný 6 mesiacov, ale môže byť obnovený. Žiadosť na ubytovanie pre zimný semester musí byť odoslaný pred 31. júlom.
Podrobnejšie informácie

Univerzita poskytuje taktiež adresy občanov, ktorí ponúkajú izby a byty na prenajatie. Sú rezervované pre šutdentov na univerzite alebo z výmenných programov.
Podrobnejšie informácie

Na burze pre ubytovanie je možné podať inzerát pre tých, čo ponúkajú ubytovanie a taktiež pre tých, čo ubytovanie hľadajú. Táto služba nie je pod dozorom univerzity.
Podrobnejšie informácie

Ubytovanie

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!